Ανακοίνωση
Εικόνα

Για τους ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας ή ακινήτου επαγγελματικής χρήσης που επλήγησαν από τον σεισμό της
30ής Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο,
δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση 
(Β’ 5950/16.12.2021) 
για τη διαδικασία χορήγησης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής.

Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων,
ξεκίνησε την 
Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2020
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  arogi.gov.gr
με καταλυτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την
Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022.

Εκ του Δήμου Δυτικής Σάμου