Δελτίο τύπου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ “ BEST TOURISM VILLAGES” ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – Π.Ο.Τ.

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΤΑ “BEST TOYRISM VILLAGES”

Με το υπ΄αριθ. 15852/08.09.2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού ενημερωθήκαμε ότι στις 25 Αυγούστου τ.ε., πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων συμμετοχής στην Πρωτοβουλία “ BEST TOURISM VILLAGES” του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (Π.Ο.Τ.) όπου ο Δήμος Δυτικής Σάμου είχε καταθέσει υποψηφιότητα.

Η εν θέματι Ομάδα Εργασίας, αφού αξιολόγησε τα υποβληθέντα από τους υποψηφίους κύρια και υποστηρικτικά έγγραφα, τα οποία ήταν απαραίτητα για την τεκμηρίωση της εκάστοτε υποψηφιότητας, συνέταξε Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο προκρίνει ομόφωνα τη συμμετοχή στην Πρωτοβουλία “Best Tourism Villages” των Δήμων Αλοννήσου, Δυτικής Σάμου και Σουφλίου.

Σε επόμενο στάδιο η Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού πρόκειται να προβεί στην υποβολή των υποψηφιοτήτων στην ειδική πλατφόρμα του ΠΟΤ, όπως αυτές κατατέθηκαν στην Ομάδα Εργασίας.

Η πρωτοβουλία Best Tourism Villages by UNWTO στοχεύει στην αναγνώριση αυτών των χωριών που αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα προορισμών αγροτικού τουρισμού με αναγνωρισμένα πολιτιστικά και φυσικά περιουσιακά στοιχεία, που διατηρούν και προωθούν τις αξίες, τα προϊόντα και τον τρόπο ζωής που βασίζονται στην κοινότητα και έχουν σαφή δέσμευση για τη βιωσιμότητα σε όλες τις πτυχές της. -οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική με θεμελιώδη στόχο να καταστήσει τον τουρισμό έναν από τους κινητήριους παράγοντες θετικής μεταμόρφωσης, αγροτικής ανάπτυξης και ευημερίας της κοινότητας.

Αναμένουμε και ευελπιστούμε για το καλύτερο τελικό αποτέλεσμα που θα δώσει την ευκαιρία στο τόπο μας ν αναδειχθεί και να καταλάβει την θέση που του αρμόζει!

Εκ του Δήμου Δυτικής Σάμου

https://www.youtube.com/watch?v=DhfsO5rbnKU