Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ΄αριθ. 72/2021

Εγκρίθηκε το ετήσιο σχέδιο Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου από το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο και επισυνάπτεται παρακάτω.

 

Εκ του Δήμου Δυτικής Σάμου