Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ΄αριθ. 20/2021
Κατηγορία

Η υπ΄ αριθ. 20/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Δήμου Δυτικής Σάμου σχετικά με το καίριο ζήτημα που αφορά τους «Δασικούς χάρτες της Σάμου» .