Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ΄αριθ. 6/2021
Κατηγορία

Σας κοινοποιούμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για  την " Ενίσχυση – Ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου".