Ανάρτηση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - 20/01/2021
Κατηγορία

 ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟ 1/2021 ΑΠΌΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΊ :"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ"