ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κατηγορία

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 133/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : '"Ανάκληση της αριθ. 98/2020 Απόφασης του Δ.Σ. και έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου Δυτικής Σάμου" .