2020-09-08

 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας  ΙΔΟΧ διάρκειας δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών λόγω COVID-19.

2020-09-07

 

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ.

 

2020-09-02

 

 

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ.

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Κανονισμού ΄Αρδευσης.

2020-08-26

 

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ

για την πρόσληψη καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

2020-08-20

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Δυτικής Σάμου.

 

Δείτε τα συνημμένα :