2021-11-24

Ο ΔικαιούχοςΔήμος Δυτικής Σάμου διακηρύττει ότι την 14 του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2021ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί δημοπρασία ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΠΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΜΕΙ

2021-11-20

Ο Δικαιούχος Δήμος Δυτικής Σάμου διακηρύττει ότι την 13 του μηνός  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί δημοπρασία ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ<

2021-11-30

Ο Δικαιούχος Δήμος Δυτικής Σάμου διακηρύττει ότι την 14 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ

2021-11-16

«Λέξεις μαχαίρια», το μήνυμα της νέας ενημερωτικής καμπάνιας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

εικόνα