Κατηγορία

Εορτασμός και σημαιοστολισμός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Πρόγραμμα εορτασμού

 Σας γνωρίζουμε σύμφωνα με τα αριθ. πρωτ. 67269/13.10.2020 (ΑΔΑ: 65ΑΟ46ΜΤΛ6-ΘΕΩ) και 67271/13.10.2020 (ΑΔΑ: 6Ω6Α46ΜΤΛ6-Ε94) έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, ορίσθηκε για τον φετινό εορτασμό της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου 1940:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Δυτικής Σάμου

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με τις διαδικασίες και τη σύσταση που προβλέπονται με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019 και την προσθήκη του άρθρου 70Α στο Ν.3852/2010 (Α’87) καθώς και στην πρόσφατη σχετική Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (Αρ. 67, Α.Π. 23624/14.4.2020).

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο :

Ανακοίνωση

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες Δυτικής Σάμου ότι περιορισμένος αριθμός εντύπων λογαριασμών ύδρευσης  που διανεμήθηκαν  λόγω μηχανογραφικού λάθους του συστήματος αναγράφουν λανθασμένη προθεσμία αποπληρωμής των οφειλών.

Διευκρινίζουμε ότι η προθεσμία πληρωμής των λογαριασμών  ύδρευσης  είναι έως  31-10-2020.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας!

Δωρεάν στειρώσεις αδέσποτων ζώων από τον Δήμο Δυτικής Σάμου

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου στα πλαίσια των Ν. 4039/12, 4235/14 «Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς», θα προβεί στην πραγματοποίηση στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων ).

Οι στειρώσεις στα  αδέσποτα ζώα συντροφιάς όπως επίσης και η σήμανση και η καταγραφή τους πραγματοποιούνται σε συνεργασία με κτηνίατρο και είναι εντελώς δωρεάν.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ημιφορτηγού οχήματος 4*4

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας δύο καινούριων ημιφορτηγών οχημάτων 4*4 με επιμηκυμένη καμπίνα, προϋπολογισμού 59.520,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (24%).

 

Δείτε τα συνημμένα : 

Εβδομάδα Ευρωπαικής Κινητικότητας 2020-Δήμος Δυτικής Σάμου

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 16-22 Σεπτεμβρίου 2020

O Δήμος Δυτικής Σάμου σας καλεί να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα δράσεών του με στόχο την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και την διαμόρφωση και ανάπτυξη μιας κοινωνίας με περιβαλλοντική συνείδηση!