Ανακοίνωση

Με την αριθμ.33862 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1699/Β/16.05.2019) καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Η τελική αναγνώριση των δικαιούχων των κοινωνικών επιδομάτων, που αφορούν αποκλειστικά :

• φθορές σε οικοσκευές

• και φθορές στην πρώτη κύρια κατοικία των πληγέντων

γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 4, της ανωτέρω Κ.Υ.Α. σύμφωνα με την διαδικασία υλοποίησης και τον προβλεπόμενο έλεγχο.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, στα πλαίσια χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Δυτικής Σάμου, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση στον Δήμο Δυτικής Σάμου, σε χρονικό διάστημα ένα (1) μήνα, από την ημερομηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής, ήτοι την 30η Νοεμβρίου 2020.

 

Από Δήμο Δυτικής Σάμου