Ενημερωτική πρόσκληση
Κατηγορία

Αιτιολογική έκθεση για την έκδοση απόφασης με θέμα :"Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων, του διώροφου κτιρίου και του ισογείου σε επαφή κτίσματος, φερόμενα ως ιδιοκτησία κληρονόμων Δούκα - Βεργή, που βρίσκονται στον οικισμό Καρλοβασίων του Δήμου Δυτικής Σάμου, επί της οδού Βυρσοδεψίων, στο Ο.Τ 4 και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών".