Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
Κατηγορία

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ως υδρονομέα για τα αρδευτικά δίκτυα της Κοινότητας Μαραθοκάμπου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τους όρους και τις προυποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

 

Εκ του Δήμου Δυτικής Σάμου