Ανακοίνωση Δήμου Δυτικής Σάμου προς επιχειρηματίες
ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία

Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου

• Τετάρτη, 26 Μαΐου, 2021

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου, ενημερώνει τις επιχειρήσεις, που προτίθενται να κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2021, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή έκθεση εμπορευμάτων σε πεζοδρόμια, πλατείες κλπ. να καταθέσουν αίτηση, για την χορήγηση άδειας χρήσης δημοτικού χώρου.

Υπενθυμίζουμε ότι τα θέματα χρήσης των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δυτικής Σάμου, ρυθμίζονται βάσει του Κανονισμού, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αρ. 37/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. και τροποποιήθηκε με την 92/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021, καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά για έκδοση νέας άδειας:

α. Αίτηση χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου.

β. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος.

γ. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που τους έχει χορηγηθεί.

δ. Δημοτική Ενημερότητα

Αν επιθυμούν να λάβουν άδεια για πρώτη φορά, πρέπει να προσκομίσουν:

α. Έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ.

β. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υπογεγραμμένο από μηχανικό όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης (τρία αντίγραφα).

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι 30/06/2021, στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, δημοτικού χώρου, ο Δήμος θα προβεί σε έλεγχο, εκτελώντας το δικαίωμα του να εφαρμόσει το άρθρο 55 του Ν.4483/2017 περί «Αυθαίρετης κατάληψης και προσωρινής αφαίρεσης άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου».

Εκ του Δήμου Δυτικής Σάμου