Πρόγραμμα προαγωγής υγείας «Από το Α έως το Ω: μία Ακαδημία για Γονείς

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) σας καλεί να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα προαγωγής υγείας «Από το Α έως το Ω: μία Ακαδημία για Γονείς», το οποίο πραγματοποιείται για 6η συνεχή χρονιά από τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Δυτικής Σάμου

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με τις διαδικασίες και τη σύσταση που προβλέπονται με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019 και την προσθήκη του άρθρου 70Α στο Ν.3852/2010 (Α’87) καθώς και στην πρόσφατη σχετική Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (Αρ. 67, Α.Π. 23624/14.4.2020).

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο :

Εβδομάδα Ευρωπαικής Κινητικότητας 2020-Δήμος Δυτικής Σάμου

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 16-22 Σεπτεμβρίου 2020

O Δήμος Δυτικής Σάμου σας καλεί να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα δράσεών του με στόχο την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και την διαμόρφωση και ανάπτυξη μιας κοινωνίας με περιβαλλοντική συνείδηση!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ.

 

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Κανονισμού  Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την χρήση αιγιαλού από τις όμορες επιχειρήσεις

«Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης σχετικά με την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε όµορες επιχειρήσεις »

 

Σας ενημερώνουμε ότι με την 58 /01-06-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η παραχώρησης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού-παραλίας στις όμορες επιχειρήσεις του Δήμου Δυτικής Σάμου, καθώς επίσης και το αντάλλαγμα της παραχώρησης αυτής.