Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ΄αριθ. 6/2021

Σας κοινοποιούμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για  την " Ενίσχυση – Ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου".

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 133/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : '"Ανάκληση της αριθ. 98/2020 Απόφασης του Δ.Σ. και έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου Δυτικής Σάμου" .