2021-08-25

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

2021-08-23

Ο Δικαιούχος Δήμος Δυτικής Σάμου διακηρύττει ότι την 21 του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 9:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί δημοπρασία  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης

2021-08-23

Παρακαλούνται όσοι πολίτες Ρομά διαμένουν σε διαμερίσματα ή σπίτια,(εκτός του καταυλισμού «Φουρνιώτικο Ρέμα» Καρλοβάσου, Δήμος Δυτικής Σάμου) όπως επικοινωνήσουν με το Κέντρο Κοινότητας Σάμου με Παράρτημα Ρομά.

Πληροφορίες: Τρεμούλη Ρένα

Τηλ επικ: 22730 27661, 22975

Δ/νση: Πατριάρχου Δαμιανού 1 (Όπισθεν 1ΟΥ Δημοτικού Σχολείου)

2021-08-16

 

Περίληψη Διακήρυξη Δημοπρασίας για εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στην κοινότητα Λέκας, Δήμου Δυτικής Σάμου

      Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου                                             

2021-08-11

 

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου ξεκίνησε από σήμερα , Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021, την συλλογή ειδών για την στήριξη των πυρόπληκτων συμπολιτών μας.

Τα είδη αυτά θα συγκεντρώνονται σε καθημερινή βάση στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Βυρσοδεψίας Καρλοβάσου από τις 09:00 π.μ. έως και την 13:00 μ.μ.

2021-08-04

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους όσο αφορά την χρήση των SEATRAC μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα