2020-09-02

 

 

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ.

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Κανονισμού ΄Αρδευσης.

2020-08-26

 

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ

για την πρόσληψη καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

2020-08-20

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Δυτικής Σάμου.

 

Δείτε τα συνημμένα :

2020-08-20

Ορισμός συμβούλου ως αναπληρωτή του Προέδρου Τ.Κ Καρλοβασίων 

2020-08-11

Δελτίο τύπου

Ξεκινάει η προβολή των 4 νησιών του Β/Α Αιγαίου