2021-06-02

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5-6 m3 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ», προϋπολογισμού 372.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσ

2021-06-01

 

Δωρεάν Διαδικτυακή Δράση με θέμα «Πανελλήνιες Εξετάσεις: Διαχείριση άγχους προετοιμασίας & αποτελεσμάτων» από το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ και τα ΚΕΠ Υγείας.

2021-05-28

Η υγειονομική επιχείρηση 'Γαλάζια Ελευθερία' που στόχος της είναι

2021-05-28

Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου

• Τετάρτη, 26 Μαΐου, 2021

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου, ενημερώνει τις επιχειρήσεις, που προτίθενται να κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2021, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή έκθεση εμπορευμάτων σε πεζοδρόμια, πλατείες κλπ. να καταθέσουν αίτηση, για την χορήγηση άδειας χρήσης δημοτικού χώρου.

2021-05-27

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για Παιδιά

2021-05-17

Με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 Κ.Υ.Α., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 1944/Β/13.05.2021, αναστέλλεται η λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου Καρλοβάσου με τις εξαιρέσεις των ακολούθων περιπτώσεων:

2021-05-12

ΚΔΒΜ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ  12/05/2021