2020-07-01

Ενημερώνουμε ότι από σήμερα 01-07-2020 μέχρι και την 30-10-2020 με απόφαση του Δήμου Δυτικής Σάμου

πεζοδρομείται ο δρόμος περιμετρικά της πλατείας Βαλασκατζή μεταξύ των ωρών 18:00 μ.μ. - 06:00 π.μ.

Με την συγκεκριμένη κυκλοφοριακή αλλαγή και ειδικά τώρα με την πανδημία, η Δημοτική Αρχή σκοπεύει στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της κεντρικής πλατείας του Καρλοβάσου .

2020-06-30

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη 

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την θέση του Ειδικού Συνεργάτη για νομικά θέματα του Δήμου Δυτικής Σάμου  είναι από 29-6-2020 έως και Τετάρτη 8-7-2020.

Εκ του Δήμου Σάμου

2020-06-30

 Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας δύο (2) καινούργιων μικρών απορριμματοφόρων οχημάτων, με υπερκατασκευή χωρίς συμπίεση, χωρητικότητας 2-2,4 m3, καθώς και ενός (1) καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού, μικτού φορτίου 5,5-7 τόνων.

2020-06-26

 

 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου  προκηρύσσει δημοπρασία για την παραχώρηση άδειας κενωθέντος περιπτέρου που περιγράφεται παρακάτω:

2020-06-23

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καρλόβασι,  18 Ιουνίου 2020

2020-06-18

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «ΚέντραΔιά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) –Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212