2020-10-21

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Δυτικής Σάμου

2020-10-14

Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δυτικής Σάμου 

2020-10-14

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες Δυτικής Σάμου ότι περιορισμένος αριθμός εντύπων λογαριασμών ύδρευσης  που διανεμήθηκαν  λόγω μηχανογραφικού λάθους του συστήματος αναγράφουν λανθασμένη προθεσμία αποπληρωμής των οφειλών.

2020-10-12

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου στα πλαίσια των Ν. 4039/12, 4235/14 «Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς», θα προβεί στην πραγματοποίηση στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων ).

2020-10-06

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας δύο καινούριων ημιφορτηγών οχημάτων 4*4 με επιμηκυμένη καμπίνα, προϋπολογισμού 59.520,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (24%).

 

Δείτε τα συνημμένα : 

2020-09-30

 

Η από 07-09-2020 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ με θέμα: